Đồng Hồ Áp Suất NUOVA FIMA MGS10 DN100

Industrial sector:
 • Water treatment
 • Machine building (OEM)
 • Refrigeration
 • Heating, ventilation, air conditioning (HVAC)
 • Technical gases
Instrument type:
 • Bourdon tube pressure gauges
Conformity:
 • EN 837 standard
 • Directive PED 2014/68/UE
 • EAC Conformity
Accuracy:
 • 1,0 of FSV
Function:
 • Local indication
Specific applications:
 • Fluctuating pressure
 • Vacuum
 • Combined (Vacuum + Pressure)
 • Vibrations
Material:
 • Staniless steel and copper alloys
Range:
 • 0...1 / 0...1000 bar and vacuum
Protection degree:
 • IP 55, IP 67
Working pressure:
 • 100% del VFS

Đồng hồ áp suất NUOVA FIMA MGS10 DN100 được thiết kế để sử dụng cho các công trình năng lượng, máy bơm, máy làm sạch thủy lực, máy ép, máy nén động cơ, tua bin, động cơ diesel, nhà máy hóa chất, hóa dầu và điện lạnh và trên các máy móc và thiết bị có áp lực xung hoặc rung động cơ học. Chúng có thể được sử dụng với môi trường khí hoặc chất lỏng không ăn mòn hợp kim đồng và không có độ nhớt cao hoặc không tinh thể.

 • Design: EN837-1.
 • Safety designation: S1 as per EN 837-2.
 • Ranges: from 0...15 to 0...15000 psi (from 0...1 to 0...1000 bar or equivalent units).
 • Accuracy class: 1,0 as per EN 837-1.
 • Ambient temperature: -40...+149 °F (-25...+65 °C).
 • Process fluid temperature: +212 °F (max +100 °C).
 • Thermal drift: max ±0,4 %/10 K of range (starting from +68 °F - 20 °C).
 • Working pressure:
  • 100% of FSV for static pressure;
  • 90% of FSVfor pulsating pressure.
 • Overpressure limit: 30% of FSV (max 12h);
 • Protection degree: IP 55 as per IEC 529.
 • Socket material: copper alloy, internal restrictor Ø 0.03” (0,8 mm).
 • Bourdon tube:
  • copper alloy for ranges ≤ 600 psi (40 bar);
  • AISI 316L st.st. for ranges > 1000 psi (60 bar).
 • Case: stainless steel.
 • Ring: stainless steel, bayonet lock
 • Window: tempered glass.
 • Movement: copper alloy.
 • Dial: aluminium, white with black markings
 • Pointer: non adjustable, aluminium, black