Đồng Hồ Áp Suất NUOVA FIMA MGS10 DN63

Industrial sector:
 • Water treatment
 • Machine building (OEM)
 • Refrigeration
 • Heating, ventilation, air conditioning (HVAC)
Instrument type:
 • Bourdon tube pressure gauges
Conformity:
 • EN 837 standard
 • Directive PED 2014/68/UE
 • EAC Conformity
Accuracy:
 • 1,6 of FSV
Function:
 • Local indication
Specific applications:
 • Vacuum
 • Combined (Vacuum + Pressure)
Material:
 • Staniless steel and copper alloys
Range:
 • 0...1 / 0...600bar and vacuum
Protection degree:
 • IP 67
Working pressure:
 • 75% of FSV

Đồng hồ áp suất NUOVA FIMA MGS10 DN63 được thiết kế để sử dụng cho các công trình năng lượng, máy bơm, máy làm sạch thủy lực, máy ép, máy nén động cơ, tua bin, động cơ diesel, nhà máy hóa chất, hóa dầu và điện lạnh và trên các máy móc và thiết bị có áp lực xung hoặc rung động cơ học. Chúng có thể được sử dụng với môi trường khí hoặc chất lỏng không ăn mòn hợp kim đồng và không có độ nhớt cao hoặc không tinh thể.

 • Design: EN837-1.
 • Safety designation: S1 as per EN 837-2.
 • Ranges: from 0...15 to 0...6000 psi (from 0...1 to 0...400 bar or other equivalent units)
 • Accuracy class: 1,6 as per EN 837-1.
 • Ambient temperature: -13...+149 °F (-25...+65 °C).
 • Process fluid temperature: +212 °F (max +100 °C).
 • Thermal drift: max ±0,4 %/10 K of range (starting from +68 °F - 20 °C).
 • Working pressure:
  • 75% of FSV for static pressure;
  • 66% of FSVfor pulsating pressure.
 • Overpressure (max 15 min):
  • 25% of FSV for ranges ≤ 1500 psi (100 bar);
  • 15% of FSV for ranges more than 1500 psi (100 bar).
 • Protection degree: IP 67 as per IEC 529.
 • Socket material: copper alloy
 • Bourdon tube: copper alloy
 • Case: stainless steel
 • Ring: stainless steel, polished, crimped
 • Window: polycarbonate
 • Movement: copper alloy and stainless steel.
 • Dial: aluminium, white with black markings
 • Pointer: non adjustable, aluminium, black

Đồng Hồ Áp Suất NUOVA FIMA MGS10 DN63