Phốt bơm ALFA LAVAL - Phốt cơ khí bơm ALFA LAVAL


Việc cung cấp các chất tương tự của phốt cơ khí cho máy bơm ALFA LAVAL:

  • Mechanical seals for pumps Alfa Laval for models: LKPL, NMOG, SRU, LKH-110, 112,113, 114, LKHPF 10-60, LKHP, LKHI 10 – 60, MOG, ALP, ALC, Hy-clean, SR, SR-series,A-G, Tri-Clover, LKH 5, LKH 10/LKHEX 10, LKH 15/LKHEX 15, LKH 20/LKHEX 20, LKH 25/LKHEX 25, LKH 35/LKHEX 35, LKH 40/LKHEX 40, LKH 45/LKHEX 45, LKH 50/LKHEX 50, -60, LKH 60/LKHEX 60, LKH-70, 75,80,85,90, LKH-122, 123124, LKHPF 10-60, LKHPF 70, LKHI10, LKHI15, LKHI20, LKHI25, LKHI35, LKHI40, LKHI45, LKHI50, LKHI60, LKHUP-10, LKHUP-20, LKHUP-25/35 , LKHUP-40) LKHI, LKHP, LKHSP, LKH 100, LKR, LKR-5, LKHP, LKHSP, FM0, FM0S, FM1A, FM2A, FM3A, FM4A.
  • Mechanical seals for pumps Alfa Laval for models: OptiLobe 22/23, OptiLobe 32/33, OptiLobe 42/43.
  • Mechanical seals for pumps Alfa Laval for models: SRU1,SRU2,SRU3,SRU4,SRU5,SRU6.SX, TCIP,TSR, TSK, S.S.P.brand SR.
  • Mechanical seals for pumps Alfa Laval for models: MR, MR166A, MR166B, MR166E, МR-166S, MR185, MR-185S. MR185A, MR200, MR200A, MR-200S, MR 260A, МR-300, MR UltraPure, ME155AE, GM1, GM1A, GM2, GM2A, SolidC 1-4, SolidC 1-4 UltraPure, Tri-Clover CL Насос, CM & EM, RM-2 - 7,5 кВт, RM-2 и RM-3 - 11-18.5 кВт, CP2000, ALC-1, ALC-2 , ALC-3 (D печать), LKVP, F3218, TriBlender F1114_2114, TriBlenderF2116, TriBlenderF4329 ССР, IBEX МNG.
  • Mechanical seals for pumps Alfa Laval for models: CM, EM & GM Pump Serie (CM-1, CM-1A, CM-1B, CM-1C, CM-1D, EM-1C, EM-1D, GM-1, GM-1A, GM-2, GM-2A), Tri-Clover® brand "Centrifugal 200".
  • Mechanical seals for pumps Alfa Laval for models: KL2CU-Q06 9630864754, KL2DU-Q02 9630864755, KL2CU-Q26 9630864758, KL2DU-Q22 9630864759, KL2CU-Q16 9630864756, KL2DU-Q12 9630864757, KL3CU-Q06 9630864760, KL3DU-Q02 9630864761, KL3CU-Q26 9630864764, KL3DU-Q22 9630864765, KL3CU-Q16 9630864762, KL3DU-Q12 9630864763, KL4CU-Q06 9630864766, KL4DU-Q02 9630864767, KL4CU-Q26 9630864770, KL4DU-Q22 9630864771, KL4CU-Q16 9630864768, KL4DU-Q12 9630864769.
  • Mechanical seals for pumps Alfa Laval for models: 322/332 GHPD, 422/432 GHPD, 522/532 GHPD, 622/632 GHPD, 722/732 GHPD, 822/832 GHPD, G&H GHC.
  • Mechanical seals for pumps Alfa Laval for models: SCPP1-006,015,018,024, SCPP1-030,034, SCPP1-045,060,064,130,134, SCPP1-220,224, SCPP1-320, SCPP2-006,015,018,024, SCPP2-030,034, SCPP2045,060,130,134, SCPP2-180,220.SCPP2-210.

Cấu tạo của phốt cơ khí chủ yếu bao gồm hai phần: quay và tĩnh. Phần tĩnh theo thông thường là một vòng, được cố định trong vỏ máy bơm. Phần quay được lắp trên trục và được siết chặt vào phần tĩnh với sự trợ giúp của lò xo. Áp suất bằng phốt cơ khí được thực hiện nhờ phốt cơ khí thứ cấp (ống lót, miếng đệm cao su) và cặp ma sát.