Phốt bơm ALLWEILER - Phốt cơ khí bơm ALLWEILER


Việc cung cấp các chất tương tự của phốt cơ khí cho máy bơm ALLWEILER:

  • Triple-screw selp-priming pumps BAS, SPF, ZAS, ZAS
  • Mechanical seal for pump Allweiler NTT 25-160, NTT 25-200, NTT 2/25-200, NTT 32-160, NTT 32-200, NTT 2/32-200, NTT 40-160, NTT 40-200, NTT 40-250, NTT 2/40-250, NTT 50-160, NTT 50-200, NTT 50-250, NTT 2/50-250, NTT 65-160, NTT 65-200, NTT 80-160, NTT 100-160
  • Terminal mechanical seal for pump Allweiler, IMO, Houttuin, 3P Prinz.
  • Terminal mechanical seal for pump's production batch Allweiler: CNH-B, CNB, CNI, CMA, CMAL, CNB-M, CNI-M, CNH-ML, CMAT, CMIT, CNH-M, NT, NB, NBWH, NIWH, CTWH, CBWH, CIWH, NTWH, NTT, NBT, NIT, NTWH, NBWH, NIWH, CTWH, CBWH, CIWH, NT, NI, NB, NS, MI, MA, NISM, NIM, NAM, NAM-F, NSSV, MELO, L, LV, SVG, SVM, SRBS, SRZ, SRZS, SOHB, SOH, SFH, SEMA, SVG, SVM, SRBS, SRZ, SRZS, SOHB, SOH, SFH, SEMA, ASL, ASH, BAS, ZAS, ZASV, SPF, SPF-M, SPZ, SPZ-M, TRILUB, SN, SM, VH, SN-M, RU, S

Cấu tạo của phốt cơ khí chủ yếu bao gồm hai phần: quay và tĩnh. Phần tĩnh theo thông thường là một vòng, được cố định trong vỏ máy bơm. Phần quay được lắp trên trục và được siết chặt vào phần tĩnh với sự trợ giúp của lò xo. Áp suất bằng phốt cơ khí được thực hiện nhờ phốt cơ khí thứ cấp (ống lót, miếng đệm cao su) và cặp ma sát.