Phốt bơm APV - Phốt cơ khí bơm APV


Việc cung cấp các chất tương tự của phốt cơ khí cho máy bơm APV:

  • blending machines and mixers: Mixer, Flex-Mix,TPM, TPX
  • centrifugal pumps PUMA, W+, W+ (NEMA), Wa+, Whp, Wi,
  • self-priming pumps Ws, Ws (NEMA)
  • drum pumps DW
  • and also mechanical seals for pumps APV: Howard CL (CleanLine), ZM Series (ZMA, ZMB, ZMH, ZMK, ZMS, ZMD)
  • mechanical seals for pumps APV W+; APV W+10/8; APV W+22/20 ; APV W+30/80; APV W+25/210; APV W+35/35; APV W+30/120; APV W+50/8; APV W+55/35; APVW+60/110; APV W+65/350; APV W+70/40; APV W+80/80; APV W+110/130; APV Wa+; APV TMP+

Cấu tạo của phốt cơ khí chủ yếu bao gồm hai phần: quay và tĩnh. Phần tĩnh theo thông thường là một vòng, được cố định trong vỏ máy bơm. Phần quay được lắp trên trục và được siết chặt vào phần tĩnh với sự trợ giúp của lò xo. Áp suất bằng phốt cơ khí được thực hiện nhờ phốt cơ khí thứ cấp (ống lót, miếng đệm cao su) và cặp ma sát.