Phốt bơm CALPEDA - Phốt cơ khí bơm CALPEDA


Việc cung cấp các chất tương tự của phốt cơ khí cho máy bơm CALPEDA:

 • Circulating pumps Calpeda: NC, NCE, NCS, NCD, NR
 • Single-block marginal electrical pumps Calpeda: T, TP, CT, I, IR, IRR
 • Self-priming pumps Calpeda: MXA, CA, A, NGL, NGX, NG, NMP, SPA, MPS
 • Multiple pumps Calpeda: MXV, MXH, MXSU, MXP, MGP
 • Centrifugal pumps Calpeda: NM, NMD, NMS, NC
 • Submersible pumps Calpeda: GMC, GMV, GM, GXC, GXV, GXR, GMN, GMG
 • For wells and borehole pumps Calpeda: SDF, SDN, SD, SDX, SDS, MXS
 • Single mechanical seals of Calpeda N4, NM4, BNMP
 • Shaft mechanical seals for pumps Calpeda NR, NR4, MXP, MGP, MXA, MXSU, MXS, MXSM, NGX, NGL
 • Mechanical seals for pumps Calpeda NM, NMD, NR4, T, TP, TM, TPS, A, AS, NC, NGC, NG, C, CA, CAS, CS, CTS, N, N4, AS
 • Double mechanical seals for pumps Calpeda GMC, GMV
 • Mechanical seals for pumps Calpeda MXV, MXV-B, GXC
 • Single mechanical seals for pumps Calpeda MXH, MXH-F, SPA, MPC, MXV, NGX, GQR

Cấu tạo của phốt cơ khí chủ yếu bao gồm hai phần: quay và tĩnh. Phần tĩnh theo thông thường là một vòng, được cố định trong vỏ máy bơm. Phần quay được lắp trên trục và được siết chặt vào phần tĩnh với sự trợ giúp của lò xo. Áp suất bằng phốt cơ khí được thực hiện nhờ phốt cơ khí thứ cấp (ống lót, miếng đệm cao su) và cặp ma sát.