Phốt bơm DAB - Phốt cơ khí bơm DAB


Việc cung cấp các chất tương tự của phốt cơ khí cho máy bơm DAB:

  • ALP circulation pumps (including mechanical seal for dab alp 800m pump), ALM, BPH, DPH, CM, CMG, DCM, CP, CPG, DCP, BMH, BPN, EVOPLUS, EVOTRON, A, VS, EVOSTA, VA, KLD, DKLD, NKP-G, NKM-G,KDN
  • Surface self-priming pumps DAB: EUROINOX, EUROCOM, EURO, JETINOX, JETCOM, DP, K
  • Well and borehole submersible pumps DAB: DIVERTRON, DIVER, MICRA HS, CS, IDEA, D-SUB
  • Drainage and sewage pumps DAB: FEKA, NOVA, VERTY NOVA, GENIX, D-DWP, D-CW, D-CWP, D-DW
  • Pumps for swimming pools DAB: EUROSWIM, EUROCOVER mechanical seal DAB item number R00005460 (SHAFT SEAL D.12)
  • Mechanical seal DAB item number R00009575 (SHAFT SEAL D.13)
  • Shaft seal DAB item number P1220003 (Shaft Seal)
  • Mechanical seal DAB item number R00005210 (RIC.TENUTA)
  • Shaft seal DAB item number R00005282 (SHAFT SEAL D.15), item number R00009993 (SHAFT SEAL D.15), item number R00004824 (SHAFT SEAL D.18), item number R00004853 (SHAFT SEAL D.20), item number R00005551 (SHAFT SEAL D.22), item number R00005586 (SHAFT SEAL D.28), item number R00007001 (SHAFT SEAL D.28), item number R00007740 (SHAFT SEAL D.38)

Cấu tạo của phốt cơ khí chủ yếu bao gồm hai phần: quay và tĩnh. Phần tĩnh theo thông thường là một vòng, được cố định trong vỏ máy bơm. Phần quay được lắp trên trục và được siết chặt vào phần tĩnh với sự trợ giúp của lò xo. Áp suất bằng phốt cơ khí được thực hiện nhờ phốt cơ khí thứ cấp (ống lót, miếng đệm cao su) và cặp ma sát.