Phốt bơm EBARA - Phốt cơ khí bơm EBARA


Việc cung cấp các chất tương tự của phốt cơ khí cho máy bơm EBARA:

 • Self-priming pumps Ebara: JEU
 • Monoblock pumps Ebara: 3M, 3LS, 3LM, 3S
 • Submersible pumps Ebara: 3U, 3UB, CDU, 2CDU, 2CDXU
 • Centrifugal pumps Ebara: 3MHS, 3LP, 3P, including wthout engine: 3SF, 3PF, 3LPF, 3LSF
 • Open wheel pumps Ebara: DWO, DWC
 • Double-stage pumps Ebara: 2CD, 2CDM, 2CDX
 • Single-stage pumps Ebara: CD, CDM, CDX, CDXM
 • Mechanical shaft seals to pumps Ebara LPS, 3M, DWO, CD, 2CD, CDX, 2CDX, JE, JEX

Máy bơm Ebara chủ yếu lắp phớt cơ khí với lò xo hình nón R-BT-FN và R-BT-FN.NU. Để mua phốt cơ khí cho EBARA, bạn cần biết ký hiệu loại "BT / FN" hoặc số hạng mục máy bơm. Con dấu của chúng tôi được chọn trên kiểu máy, trên số hạng mục của máy bơm EBARA hoặc trên nhãn hiệu Burgmann, Roten, AESSEAL và các nhà sản xuất con dấu khác.

 • art. 364500012 - 12mm repair kit for JES/JESX (Car/Cer/NBR) pumps.
 • art. 364500014 - 15mm repair kit for JE/(JEX) (Car/Cer/NBR) pumps.
 • art. 364500018 - 18mm repair kit for DWO series pumps (CAR/CER/NBR). Other option with other rubber are possible (art. 364500019, art. 364500020).
 • art. 364500000 - 22mm standard repair kit for 3M series pumps (CAR/CER/NBR) up to 11 kW. Suitable for oils and water with  temperatures up to  90ºС.
 • art. 364500001 - 22mm version H repair kit for 3M H series pumps (CAR/CER/Viton) up to 11 kW. Suitable for water with temperatures up to 110ºС.
 • art. 364500002 - 22mm version HS repair kit for 3M HS series pumps (SIC/SIC/Viton) up to 11 kW. Suitable for water 110ºС, containing abrasive parts.

Cấu tạo của phốt cơ khí chủ yếu bao gồm hai phần: quay và tĩnh. Phần tĩnh theo thông thường là một vòng, được cố định trong vỏ máy bơm. Phần quay được lắp trên trục và được siết chặt vào phần tĩnh với sự trợ giúp của lò xo. Áp suất bằng phốt cơ khí được thực hiện nhờ phốt cơ khí thứ cấp (ống lót, miếng đệm cao su) và cặp ma sát.