Phốt bơm GEA - Phốt cơ khí bơm GEA


Việc cung cấp các chất tương tự của phốt cơ khí cho máy bơm GEA:

  • Centrifugal pumps Variflow TP, KN, TPS
  • Rotary piston pumps VPSH, VPS, VPSU
  • Mechanical seal for pumps: GEA Tuchenhagen AG, ZG, AR, ZR, VPB, VPC, VPD, Jabsco TP, JB, LH32, LH34, LH42, LH44, LH52, LH62, LH64.

Cấu tạo của phốt cơ khí chủ yếu bao gồm hai phần: quay và tĩnh. Phần tĩnh theo thông thường là một vòng, được cố định trong vỏ máy bơm. Phần quay được lắp trên trục và được siết chặt vào phần tĩnh với sự trợ giúp của lò xo. Áp suất bằng phốt cơ khí được thực hiện nhờ phốt cơ khí thứ cấp (ống lót, miếng đệm cao su) và cặp ma sát.