Phốt bơm GRUNDFOS - Phốt cơ khí bơm GRUNDFOS


Việc cung cấp các chất tương tự của phốt cơ khí cho máy bơm GEA:

 • Mechanical seal for pump Grundfos H, C, B, A, SE, SV, Sarlin S1,S2,S3, SA, SV, Hilge, Contra, EURO-Hygia, Hygiana, Sipla, NM, NME, NP, NPE
 • Shaft seals for borehole and well pumps Grundfos SP, SPA
 • Shaft seals for heating pumps Grundfos TP, TPD, TPE, TPED, LM, LP
 • For projecting and monoblock pumps Grundfos NBG, NBGE, NKG, NKGE, NK, NB
 • Shaft seals for monoblock horizontal centrifugal pumps Grundfos DNM, DNME,DNP, DNPE
 • Shaft seals for centrifugal horizontal multistage pumps Grundfos CM/СМЕ, CH, CHI, CHIU, CHIE, CHN
 • Shaft seals for single stage circulation pumps Grundfos CLM, CDM, CLP
 • Mechanical seals for centrifugal multiatage vertical pumps  Grundfos CR, CRI, CRN with electrically operated Grundfos CRE, CRIE, CRNE:
  • CR1s, CR1, CR2, CR3, CR4, CR5, CR8, CR10, CR15, CR16, CR20, CR32, CR45, CR64, CR90
  • CRN1s, CRN1, CRN2, CRN3, CRN4, CRN5, CRN8, CRN10, CRN15, CRN16, CRN20, CRN32, CRN45, CRN64, CRN90

Bạn có thể tìm thấy tất cả các loại phớt cơ khí cho máy bơm Grundfos - HQQE, HQQV, CVBE, CVBV, AQQV, AQQE, KUBV, HUUE, BAQE, GQQE, AUUE, RUUE, BUBE, HQQE, HQQV, BAQE, BUBE, BBUE, BQQE, GQQE LP, BUUE, BUUV, CVBE, CVBV, BQQV, BUBE, BQQE.

Cấu tạo của phốt cơ khí chủ yếu bao gồm hai phần: quay và tĩnh. Phần tĩnh theo thông thường là một vòng, được cố định trong vỏ máy bơm. Phần quay được lắp trên trục và được siết chặt vào phần tĩnh với sự trợ giúp của lò xo. Áp suất bằng phốt cơ khí được thực hiện nhờ phốt cơ khí thứ cấp (ống lót, miếng đệm cao su) và cặp ma sát.