Phốt bơm KOLMEKS - Phốt cơ khí bơm KOLMEKS


Việc cung cấp các chất tương tự của phốt cơ khí cho máy bơm KOLMEKS

Máy bơm KOLMEKS (Kolmex) chủ yếu được trang bị phớt ống lót R-2100S và R-2100K. Để mua một phốt cơ khí cho KOLMEKS, bạn cần biết ký hiệu loại “2100S-0120” hoặc số bộ phận của máy bơm. Con dấu của chúng tôi được lựa chọn theo mô hình, theo bài báo của máy bơm KOLMEKS hoặc theo dấu của John Crane và các nhà sản xuất con dấu khác.

Cấu tạo của phốt cơ khí chủ yếu bao gồm hai phần: quay và tĩnh. Phần tĩnh theo thông thường là một vòng, được cố định trong vỏ máy bơm. Phần quay được lắp trên trục và được siết chặt vào phần tĩnh với sự trợ giúp của lò xo. Áp suất bằng phốt cơ khí được thực hiện nhờ phốt cơ khí thứ cấp (ống lót, miếng đệm cao su) và cặp ma sát.