Phốt Cơ Khí EAGLE BURGMANN AD510 / AD520

Thông Số Kỹ Thuật

 • Pressure: p = vacuum (7 mbara) … 5 bar (73 PSI)
 • Temperature: t = -30 °C ... +175 °C (-22 °F … +347 °F)
 • Sliding velocity: vg = max. 1.0 m/s (3 ft/s)
 • Allowable gas consumption: 2 Nl/h

  ! It should be noted that the extremal values of each operating parameter cannot be applied at the same time because of their interaction.

Vật Liệu

 • Seal face: PTFE, Carbon fiber and glass fiber reinforced
 • Seat: Silicon carbide (Q1), Aluminium oxide (V)

Ứng Dụng

 • Công nghiệp hóa chất
 • Ngành công nghiệp dược phẩm
 • Ngành công nghiệp thực phẩm và nước giải khát
 • Lò phản ứng
 • Máy khuấy polyme hóa
 • Máy trộn