Phốt Cơ Khí EAGLE BURGMANN AX25

Đặc Trưng

 • Cấu hình bên ngoài
 • Cân bằng
 • Không phụ thuộc vào hướng quay
 • Không phụ thuộc vào hướng áp lực

Ưu Điểm

 • Thiết kế mạnh mẽ và dễ cài đặt
 • Lò xo được bảo vệ khỏi sản phẩm
 • Không có bộ phận kim loại ở phía sản phẩm
 • Chuyển đổi đơn giản các gland packing

Phốt Cơ Khí EAGLE BURGMANN AX25

Thông Số Kỹ Thuật

 • Shaft diameter: d1 = 15 … 300 mm (0.59" ... 11.81")
 • Pressure: p1 = 16 bar (232 PSI)
 • Temperature: t = -40 °C … 220 °C (-40 °F … 428 °F)
 • Sliding velocity: vg = 20 m/s (66 ft/s)

Vật Liệu

 • Seal face: Silicon Carbide (Q2), CrMo cast steel (S)
 • Seat: Carbon graphite resin impregnated (B), Silicon carbide (Q2)
 • Secondary seals: EPDM (E), NBR (P), FKM (V), FFKM (K), coated (M)
 • Springs: CrNiMo steel (G)
 • Metal parts: CrNiMo steel (G)

Ứng Dụng

 • Công nghiệp chế biến
 • Ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt
 • Công nghệ tinh chế
 • Ngành công nghiệp hóa dầu
 • Công nghiệp hóa chất
 • Ngành công nghiệp dược phẩm
 • Công nghệ nhà máy điện
 • Bột giấy và công nghiệp giấy
 • Công nghệ nước và nước thả
 • Ngành khai khoáng
 • Xây dựng ngành dịch vụ
 • Ngành công nghiệp thực phẩm và nước giải khát
 • Đóng tàu
 • Ngành mía đường
 • Sản xuất và gia công kim loại

Kích Thước

Phốt Cơ Khí EAGLE BURGMANN AX25