Phốt Cơ Khí EAGLE BURGMANN Cartex ANSI Dual Seals

Đặc Trưng

 • Phốt kép
 • Có sẵn cho các buồng kín chuẩn (Cartex-ASDN) và khoang chứa lớn (Cartex-ABDN)
 • Cartridge
 • Cân bằng
 • Độc lập với hướng quay
 • Áp suất cân bằng đôi
 • Thiết bị bơm tích hợp

Ưu Điểm

 • Lý tưởng để sử dụng trong bơm sản xuất chuẩn ANSI
 • Ứng dụng phổ biến đối với chuyển đổi gói, lắp đặt hoặc OEM
 • Phốt lý tưởng cho tiêu chuẩn hóa
 • Không cần phải thay đổi kích thước của buồng ngăn cách, chiều cao lắp đặt xuyên tâm nhỏ
 • Không có thiệt hại của trục bằng O-Ring nạp động
 • Thời gian sử dụng kéo dài
 • Không có thiệt hại do chất bẩn gây ra trong quá trình lắp ráp
 • Đơn giản và dễ lắp đặt do lắp ráp trước

Phốt Cơ Khí EAGLE BURGMANN Cartex ANSI Dual Seals

Thông Số Kỹ Thuật

 • Shaft diameter: d1 = 1.000" ... 4.000" Other sizes on request
 • Temperature: t = -40 °C ... 220 °C (-40 °F ... 428 °F) (Check O-Ring resistance)
 • Sliding face material combination BQ1
  • Pressure: p1 = 25 bar (363 PSI)
  • Sliding velocity: vg = 16 m/s (52 ft/s)
 • Sliding face material combination Q1Q1 or U2Q1
  • Pressure: p1 = 20 bar (290 PSI)
  • Sliding velocity: vg = 10 m/s (33 ft/s)
 • Barrier fluid circulation system:
  • p3max = 25 bar (363 PSI)
  • Δp (p3 - p1)ideal = 2 ... 3 bar (29 ... 44 PSI),
  • 7 bar (102 PSI) for barrier media with poor lubricating properties)
 • Pump startup: Δp (p3 - p1)max = 25 bar (363 PSI) allowed
 • Recommended supply medium: max. ISO VG 5
 • Axial movement: ±1.0 mm, d1 ≥75 mm ±1.5 mm

Vật Liệu

 • Seal face: Silicon carbide (Q1), Carbon graphite resin impregnated (B), Tungsten carbide (U2)
 • Seat: Silicon carbide (Q1)
 • Secondary seals: FKM (V), EPDM (E), FFKM (K), Perfluorocarbon rubber/PTFE (U1)
 • Springs: Hastelloy® C-4 (M)
 • Metal parts: CrNiMo steel (G), CrNiMo cast steel (G)

Ứng Dụng

 • Ngành công nghiệp hóa dầu
 • Công nghiệp hóa chất
 • Ngành công nghiệp dược phẩm
 • Công nghệ nhà máy điện
 • Bột giấy và công nghiệp giấy
 • Ngành khai khoáng
 • Ngành công nghiệp thực phẩm và nước giải khát
 • Ngành mía đường
 • Áp dụng phổ biến
 • Máy bơm ly tâm
 • Bơm trục vít lệch tâm

Kích Thước

Phốt Cơ Khí EAGLE BURGMANN Cartex ANSI Dual Seals