Phốt Cơ Khí EAGLE BURGMANN CGSH-K

Đặc Trưng

 • Dùng cho trục bước
 • Cân bằng
 • Lò xo xoay
 • Có sẵn phốt đơn hoặc phốt đôi
 • Dòng chuẩn với rãnh U, rãnh V tùy chọn (phụ thuộc vào chiều quay)
 • Khí bôi trơn
 • Không mở trong trường hợp áp đệm bị lỗi, tự đóng tại đảo ngược áp

Ưu Điểm 

 • Vận hành với kết nối tự do, không ma sát
 • Không có chênh áp với việc kết nối vật liệu cứng / mềm
 • Dùng như phốt chặn theo API 682

Phốt Cơ Khí EAGLE BURGMANN CHSH-K

Thông Số Kỹ Thuật

 • Shaft diameter: d1 = 28 ... 125 mm (1.10" ... 4.92")
 • Pressure: p1 = 25 bar (363 PSI)
 • Temperature: t* = -20 °C ... +170 °C (-4 °F ... +338 °F)
 • Sliding velocity: vg = 4 ... 25 m/s (13 ... 82 ft/s)

  * Depending on resistance of O-Rings

Vật Liệu

 • Seal face: Carbon graphite antimony impregnated (A), Silicon carbide (Q2), 
 • Alternatively: Carbon graphite resin impregnated (B), Silicon carbide (Q1)
 • Seat: Silicon carbide (Q1, Q2),
 • Silicon carbide (Q19, Q29) with seal face in Q1 resp. Q2
 • Metal parts: CrNiMo steel (G)

Ứng Dụng

 • Hóa chất công nghiệp
 • Khí không gây hại cho các môi trường (phốt đơn)
 • Công nghệ lọc dầu
 • Khí và chất lỏng (Phốt đơn chỉ dùng cho khí)
 • Khí và chất lỏng mà không phải dùng khí môi trường (phốt đôi)
 • Quạt
 • Tuabin hơi loại nhỏ
 • Máy thổi khí
 • Máy nén
 • Bơm

Kích Thước

Phốt Cơ Khí EAGLE BURGMANN CGSH-K