Phốt Cơ Khí EAGLE BURGMANN ED560

Đặc Trưng

 • Phốt đôi
 • Kháng hóa chất tốt và khả năng xử lý chất rắn
 • Sản xuất phần trượt

Ưu Điểm

 • ED560 là một phốt đôi với sắp xếp kề lưng trên nền tảng EA560.
 • Các phốt kết hợp những ưu điểm của các EA560 với những lợi thế của một phốt đôi.

Phốt Cơ Khí EAGLE BURGMANN ED560

Thông Số Kỹ Thuật

 • Shaft diameter: d1 = 13 ... 50 mm (0.51" ... 1.96")
 • Pressure:
  • p1 = d ≤19 mm: 2 bar (29 PSI),
  • d ≥ 20 mm: 3 bar (44 PSI),
  • vacuum ... 0.1 bar (1.45 PSI)
 • Temperature: t = -20 °C ... +70 °C (-4 °F ... 158 °F)
 • Sliding velocity: vg = 5 m/s (16 ft/s)
 • Axial movement: ±1.0 mm

Vật Liệu

 • Seal face: Carbon graphite resin impregnated (B), Silicon carbide (Q1, Q2)
 • Seat: Aluminium oxide (V), Silicon carbide (Q1, Q2)
 • Elastomer: NBR (P)
 • Metal parts: CrNi steel (F)

Ứng Dụng

 • Công nghệ nước và nước thải
 • Hóa chất công nghiệp
 • Công nghiệp chế tạo
 • Nước và nước thải
 • Glycol
 • Máy bơm công nghiệp / thiết bị
 • Máy bơm chìm
 • Dầu
 • Máy bơm động cơ
 • Máy bơm tuần hoàn

Kích Thước

Phốt Cơ Khí EAGLE BURGMANN ED560