Phốt Cơ Khí EAGLE BURGMANN ERB

Đặc Trưng

 • Bộ phận Cartridge
 • Phốt kép với ổ trục tích hợp
 • Không cân bằng
 • Không phụ thuộc vào hướng quay

Ưu Điểm

 • Các bộ phận đã sẵn sàng để phù hợp và được nhà máy thử nghiệm
 • Có hoặc không có ổ trục
 • Thích hợp cho tiêu chuẩn hóa
 • Phốt cân bằng có thể được áp dụng ở áp suất cao

Phốt Cơ Khí EAGLE BURGMANN ERB

Thông Số Kỹ Thuật

 • Pressure: p = vacuum ... 10 bar (145 PSI)
 • Temperature: t = -30 °C ... +200 °C (-22 °F … +392 °F)
 • Rotational speed: = max. 200 min-1
 • Axial movement: max. 0.3 mm

  ! It should be noted that the extremal values of each operating parameter cannot be applied at the same time because of their interaction.

Vật Liệu

 • Diameter 50 ... 100 mm:
  • Seal faces: Carbon graphite resin impregnated(B)
  • Seat: Silicon carbide (Q1), Tungsten carbide (U1), chromium oxide coated
 • Diameter 110 ... 200 mm:
  • Seal faces: Silicon carbide (Q1), Tungsten carbide(U1), chromium oxide coated
  • Seats: Carbon graphite resin impregnated (B), Silicon carbide (Q1), Tungsten carbide (U1)

Ứng Dụng

 • Công nghiệp hóa chất
 • Ngành công nghiệp thực phẩm và nước giải khát
 • Lò phản ứng
 • Máy khuấy polymer
 • Máy trộn

Kích Thước

Phốt Cơ Khí EAGLE BURGMANN ERB