Phốt Cơ Khí EAGLE BURGMANN GSO-DN

Thông Số Kỹ Thuật

 • Pressure: p = 12 bar (174 PSI)
 • Temperature: t = -20 °C … +160 °C (-4 °F … 320 °F)
 • Sliding velocity: vg = 20 m/s (66 ft/s)
 • Viscosity: … 300 mPa·s
 • Solids content: … 7 %

Vật Liệu

 • Seal face and seat: Silicon carbide (Q1), Tungsten carbide (U7)
 • Secondary seals: FKM (V)
 • Metal parts: CrNiMo steel (G)

Ứng Dụng

 • Công nghiệp chế biến
 • Ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt
 • Môi trường có độ nhớt cao (hắc ín, dầu nặng)
 • Máy bơm sản xuất