Phốt Cơ Khí EAGLE BURGMANN HA211

Đặc Trưng

 • Phốt đơn
 • Cân bằng
 • Không phụ thuộc vào hướng quay
 • Truyền mômen dương do truyền động bằng lưỡi lê giữa đầu phớt và vòng đệm
 • Rãnh O-Ring để thông gió ngăn ngừa sự tích tụ chất rắn và tăng cường tính linh hoạ

Phốt Cơ Khí EAGLE BURGMANN HA211

Thông Số Kỹ Thuật

 • Pressure: p = 12 bar (174 PSI)
 • Temperature: t = -20 °C ... 160 °C (-4 °F … +320 °F)
 • Sliding velocity: ... 20 m/s (66 ft/s)
 • Viscosity: ... 300 Pa·s
 • Solids content: ... 7 %

Vật Liệu

 • Seal face: Silicon carbide (Q1)
 • Seat: Silicon carbide (Q1)
 • Secondary seals: EPDM (E), FKM (V)
 • Metal parts: CrNiMo steel (G)

Ứng Dụng

 • Công nghiệp giấy và bột giấy
 • Công nghệ nước và nước thải
 • Chất lỏng có độ nhớt cao
 • Ngưng tụ bột giấy
 • Máy bơm xử lý
 • Máy bơm bột giấy

Kích Thước

Phốt Cơ Khí EAGLE BURGMANN HA211