Phốt Cơ Khí EAGLE BURGMANN HGH201

Đặc Trưng

 • Dùng cho trục trơn (HGH201)
 • Phốt đơn chia đôi
 • Nhiều lò xo quay
 • Cân bằng
 • Không phụ thuộc vào hướng quay
 • Không tách ra làm thiết bị gốc (HGH200)
 • Cartridge có sẵn (dựa trên HGH210)
 • Có sẵn biến thể cho trục bậc (HGH211)

Ưu Điểm

 • Kinh tế: không cần tháo dỡ hoàn toàn máy bơm
 • Giảm thời gian ngừng hoạt động và thời gian cài đặt
 • Lò xo được bảo vệ khỏi sản phẩm
 • Thiết kế phốt chắc chắn
 • Đế phốt chia có thể được sử dụng ở cả hai bên

Phốt Cơ Khí EAGLE BURGMANN HGH201

Thông Số Kỹ Thuật

 • Shaft diameter: d1 = 50 ... 310 mm (2" … 12.20") (larger diameters on request)
 • Pressure: p1 = 25 bar (363 PSI)
 • Temperature: t1 = 150 °C (302 °F)
 • Sliding velocity: vg = 20 m/s (66 ft/s)
 • Axial movement: ±2.0 mm

Vật Liệu

 • Seal face: Silicon carbide (Q1, Q2)
 • Seat: Silicon carbide (Q1, Q2), Carbon graphite antimony impregnated (A), Carbon graphite resin impregnated (B)
 • Secondary seals: FKM (V), EPDM (E), NBR (P)
 • Metal parts: CrNiMo steel (G)

Ứng Dụng

 • Công nghệ nước và nước thải
 • Công nghệ nhà máy điện
 • Đóng tàu
 • Công nghiệp giấy và bột giấy
 • Khử muối nước biển
 • Bột giấy với hàm lượng chất xơ lên đến 5%
 • Tuabin nước
 • Máy kích động ngực
 • Ống nghiêm
 • Máy bơm nước làm mát
 • Bánh răng
 • Bộ khử cặn
 • Bơm lưu trữ Công nghệ nước và nước thải
 • Công nghệ nhà máy điện
 • Đóng tàu
 • Công nghiệp giấy và bột giấy
 • Khử muối nước biển
 • Bột giấy với hàm lượng chất xơ lên đến 5%
 • Tuabin nước
 • Máy kích động ngực
 • Ống nghiêm
 • Máy bơm nước làm mát
 • Bánh răng
 • Bộ khử cặn
 • Bơm lưu trữ

Kích Thước

Phốt Cơ Khí EAGLE BURGMANN HGH201