Phốt Cơ Khí EAGLE BURGMANN HRC...N

Đặc Trưng

Ưu Điểm

 • Không nhạy cảm với môi trường chứa chất rắn. Hàm lượng chất rắn 40% (phốt đơn), 60% (phốt kép)
 • Lò xo được bảo vệ khỏi sản phẩm và rò rỉ
 • Biến thể với chiều dài lắp đặt ngắn để đáp ứng các điều kiện không gian hạn chế (HRC1100N)
 • Phớt kép vẫn đóng trong trường hợp áp suất cản, tự đóng khi đảo ngược áp suất (HRC3300NF)
 • Có thể hoạt động dưới chân không mà không cần khóa ghế
 • Không có hư hỏng trục bởi O-Ring được tải động
 • Không nhạy cảm với độ lệch trục do thiết kế tĩnh

Phốt Cơ Khí EAGLE BURGMANN HRC...N

Thông Số Kỹ Thuật

 • Shaft diameter: d10 = 30 ... 60 mm (1.181"... 2.362")
 • Pressure: p1 = 23 bar (334 PSI)
 • Temperature: t = -20 °C ... +160 (200*) °C (-4 °F ... +320 (382*) °F)
 • Sliding velocity: vg = 20 m/s (66 ft) 
 • Axial movement: ±1.0 mm

  * Due to shrinking

Vật Liệu

 • Seal face: Silicon carbide (Q1, Q2)
 • Seat: Carbon graphite antimony impregnated (A), Silicon carbide (Q1, Q2)

Ứng Dụng

 • Công nghiệp hóa chất
 • Công nghiệp chế biến
 • Ngành công nghiệp hóa dầu
 • Ngành khai khoáng
 • Ngành đường
 • Môi chất chứa chất bẩn, mài mòn và chất rắn
 • Sàn xuất hóa chất khác nhau
 • Bơm tiêu chuẩn hóa chất

Kích Thước

Phốt Cơ Khí EAGLE BURGMANN HRC...N