Phốt Cơ Khí EAGLE BURGMANN MBS100

Thông Số Kỹ Thuật

 • Shaft diameter: d1 = 20 … 100 mm (0.75" … 4")
 • Pressure: p1 = … 25 (16*) bar 363 (232*) PSI
 • Temperature: t = -40 °C … +220 (160*) °C (-40 °F … 428 (320*)) °F
 • Sliding velocity: vg = 20 m/s (66 ft/s)

  * Operating limits for material combination Q1/Q1

Vật Liệu

 • Seal face: Silicon carbide (Q12), Carbon graphite (A)
 • Seat: Silicon carbide (Q1)
 • Bellows: Inconel® 625 (T3)
 • Secondary seals: FKM (V)
 • Metal parts: Duplex (G1)

Ứng Dụng

 • Công nghiệp chế biến
 • Tinh chế công nghệ
 • Công nghệ nhà máy điện
 • Công nghiệp hóa chất
 • Môi chất nóng
 • Môi chất lạnh
 • Môi trường có độ nhớt cao
 • Máy bơm
 • Thiết bị quay đặc biệt