Phốt Cơ Khí EAGLE BURGMANN TDGS

Đặc Trưng

 • Bôi trơn bằng khí
 • Một chiều hoặc hai hướng
 • Không có chất đàn hồi, không có vòng chữ O động
 • Cartridge sẵn sàng để lắp
 • Phốt đơn có sẵn

Ưu Điểm

 • Hoạt động không mòn và không tiếp xúc
 • Các rãnh khí 3D tự làm sạch
 • Độ cứng màng khí cao
 • Rò rỉ hơi nước cực kỳ thấp
 • Dầu bạc đạn không bị nhiễm hơi nước ngưng tụ

Phốt Cơ Khí EAGLE BURGMANN TDGS

Thông Số Kỹ Thuật

 • Shaft diameter: ds = 40 ... 140 mm (1.57" ... 5.51")
 • Pressure: p = 0 … 10 bar (0 … 145 PSI)
 • Temperature: t = -50 °C … +450 °C (-58 °F … +842 °F)
 • Sliding velocity: vg = 130 m/s (427 ft/s)

Vật Liệu

 • Seal face: Carbon graphite
 • Seat: Silicon carbide

Ứng Dụng

 • Tinh chế công nghệ
 • Ngành công nghiệp hóa dầu
 • Công nghệ nhà máy điện
 • Tua bin hơi một tầng

Kích Thước

Phốt Cơ Khí EAGLE BURGMANN TDGS