Phốt Cơ Khí EAGLE BURGMANN YE400

Đặc Trưng

 • Phốt đơn
 • Cân bằng
 • Không phụ thuộc vào hướng quay
 • Ống lót kim loại tĩnh

Ưu Điểm

 • Dùng các ứng dụng nhiệt độ cao hoặc thấp

Phốt Cơ Khí EAGLE BURGMANN Type 4600

Thông Số Kỹ Thuật

 • Pressure (single ply bellows): p = vacuum ... 20 bar ( … 290 PSI)
 • Pressure (two ply bellows): p = vacuum ... 35 bar ( … 508 PSI)
 • Temperature: t = -240 °C ... +425 °C (-400 °F … +797 °F)
 • Sliding velocity: vg = ... 50 m/s (164 ft/s)
 • Viscosity: ... 1 Pa·s

Vật Liệu

 • Seal face: High density carbon graphite
 • Seat: Silicon carbide (Q2)
 • Bellows: Inconel® 718 (M6)
 • Secondary seals: Graphite
 • Metal parts: 1.4404, Carpenter® 42 (T4)

Ứng Dụng

 • Tinh chế công nghệ
 • Công nghệ nhà máy điện
 • Công nghiệp hóa chất
 • Dịch vụ hydrocacbon nhiệt độ cao và thấp
 • Dầu dư
 • Dầu khí
 • Ethylene nhiệt độ thấp
 • Máy bơm
 • Thiết bị quay đặc biệt

Kích Thước

Phốt Cơ Khí EAGLE BURGMANN YE400