Phụ Tùng Bơm Màng ARO Ball 90532-2 Buna

DESCRIPTION: Ball 90532-2 Buna

BRAND NAME: ARO

PART NUMBER: 90532-2

MODEL PUMP: 66610X-X-C / 1''

Phụ Tùng Bơm Màng ARO Ball 90532-2 Buna