Phụ Tùng Bơm Màng ARO Ball 90532-3 FKM / Viton

DESCRIPTION: 90532-3 FKM/VITON

BRAND NAME: ARO

PART NUMBER: 90532-3

MODEL PUMP: 66610X-X-C / 1''

Phụ Tùng Bơm Màng ARO Ball 90532-3 FKM / VITON