Phụ Tùng Bơm Màng ARO Ball 90532-4 PTFE

DESCRIPTION: Ball 90532-4 PTFE

BRAND NAME: ARO

PART NUMBER:90532-4

MODEL PUMP: 66610X-X-C / 1''

Phụ Tùng Bơm Màng ARO Ball 90532-4 PTFE