Phụ Tùng Bơm Màng ARO Ball 90532-6 Acetal

DESCRIPTION: Ball 90532-6 ACETAL

BRAND NAME: ARO

PART NUMBER:90532-6

MODEL PUMP: 66610X-X-C / 1''

Phụ Tùng Bơm Màng ARO Ball 90532-6 Acetal